-50% Thay Pin iPhone SE/5
Thay Pin iPhone SE/5

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥2,500 Thêm vào giỏ hàng
Thay Pin iPhone6
Thay Pin iPhone6

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥2,000¥2,500 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhone 6Plus
Thay Pin iPhone 6Plus

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥2,500¥3,000 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhone 6s
Thay Pin iPhone 6s

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥2,500¥3,000 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhone 6sPlus
Thay Pin iPhone 6sPlus

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥2,800¥3,300 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhone7
Thay Pin iPhone7

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥3,000¥3,300 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhone 8
Thay Pin iPhone 8

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥3,000¥3,500 Lựa chọn các tùy chọn
-42% Thay Pin iPhone SE2
Thay Pin iPhone SE2

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3 Lưu ý khi thay … Continued

¥3,500 Thêm vào giỏ hàng
Thay Pin iPhone7Plus
Thay Pin iPhone7Plus

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥3,500¥4,000 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhone8Plus/SE3
Thay Pin iPhone8Plus/SE3

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥4,000¥4,500 Lựa chọn các tùy chọn