-33% Thay Kính Lưng iPhone 13 Pro/13ProMax
Thay Kính Lưng iPhone 13 Pro/13ProMax

Thời gian bảo hành: 3 THÁNG LOAN KEO Thời gian sửa chữa: 1-2 GIỜ. Giá đã có công thợ, không thêm chi phí khác.

¥10,000 Thêm vào giỏ hàng
-33% Thay Kính Lưng iPhone 13/13mini
Thay Kính Lưng iPhone 13/13mini

Thời gian bảo hành: 3 THÁNG LOAN KEO Thời gian sửa chữa: 1-2 GIỜ. Giá đã có công thợ, không thêm chi phí khác.

¥10,000 Thêm vào giỏ hàng
-33% Thay Kính Lưng iPhone 12Pro/12ProMax
Thay Kính Lưng iPhone 12Pro/12ProMax

Thời gian bảo hành: 3 THÁNG LOAN KEO Thời gian sửa chữa: 1-2 GIỜ. Giá đã có công thợ, không thêm chi phí khác.

¥8,000 Thêm vào giỏ hàng
-33% Thay Kính Lưng iPhone 12/12mini
Thay Kính Lưng iPhone 12/12mini

Thời gian bảo hành: 3 THÁNG LOAN KEO Thời gian sửa chữa: 1-2 GIỜ. Giá đã có công thợ, không thêm chi phí khác.

¥8,000 Thêm vào giỏ hàng
-20% Thay Kính Lưng iPhone 11ProMax
Thay Kính Lưng iPhone 11ProMax

Thời gian bảo hành: 3 THÁNG LOAN KEO Thời gian sửa chữa: 1-2 GIỜ. Giá đã có công thợ, không thêm chi phí khác.

¥8,000 Thêm vào giỏ hàng
-30% Thay Kính Lưng iPhone 11Pro
Thay Kính Lưng iPhone 11Pro

Thời gian bảo hành: 3 THÁNG LOAN KEO Thời gian sửa chữa: 1-2 GIỜ. Giá đã có công thợ, không thêm chi phí khác.

¥7,000 Thêm vào giỏ hàng
-33% Thay Kính Lưng iPhone XsMax
Thay Kính Lưng iPhone XsMax

Thời gian bảo hành: 3 THÁNG LOAN KEO Thời gian sửa chữa: 1-2 GIỜ. Giá đã có công thợ, không thêm chi phí khác.

¥6,000 Thêm vào giỏ hàng
-38% Thay Kính Lưng iPhone X/XS
Thay Kính Lưng iPhone X/XS

Thời gian bảo hành: 3 THÁNG LOAN KEO Thời gian sửa chữa: 1-2 GIỜ. Giá đã có công thợ, không thêm chi phí khác.

¥5,000 Thêm vào giỏ hàng
-25% Thay Kính Lưng iPhone XR
Thay Kính Lưng iPhone XR

Thời gian bảo hành: 3 THÁNG LOAN KEO Thời gian sửa chữa: 1-2 GIỜ. Giá đã có công thợ, không thêm chi phí khác.

¥6,000 Thêm vào giỏ hàng
-38% Thay Kính Lưng iPhone 8Plus
Thay Kính Lưng iPhone 8Plus

Thời gian bảo hành: 3 THÁNG LOAN KEO Thời gian sửa chữa: 1-2 GIỜ. Giá đã có công thợ, không thêm chi phí khác.

¥5,000 Thêm vào giỏ hàng
-33% Thay kính lưng iPhone 8
Thay kính lưng iPhone 8

Thời gian bảo hành: 3 THÁNG LOAN KEO Thời gian sửa chữa: 1-2 GIỜ. Giá đã có công thợ, không thêm chi phí khác.

¥4,000 Thêm vào giỏ hàng