Thay Pin iPhone7
Thay Pin iPhone7

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥3,000¥3,300 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhone 8
Thay Pin iPhone 8

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥3,000¥3,500 Lựa chọn các tùy chọn
-42% Thay Pin iPhone SE2
Thay Pin iPhone SE2

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3 Lưu ý khi thay … Continued

¥3,500 Thêm vào giỏ hàng
Thay Pin iPhone7Plus
Thay Pin iPhone7Plus

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥3,500¥4,000 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhone8Plus/SE3
Thay Pin iPhone8Plus/SE3

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥4,000¥4,500 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhoneXR
Thay Pin iPhoneXR

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥4,000¥4,500 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhoneX
Thay Pin iPhoneX

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥4,000¥4,500 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhoneXs
Thay Pin iPhoneXs

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥4,000¥4,500 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhoneXsmax
Thay Pin iPhoneXsmax

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥5,000¥5,500 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhone11
Thay Pin iPhone11

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥5,000¥5,500 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhone11Pro
Thay Pin iPhone11Pro

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥5,500¥6,000 Lựa chọn các tùy chọn
Thay Pin iPhone11ProMax
Thay Pin iPhone11ProMax

Thời gian sửa chữa: 15-30 PHÚT. Giá đã bao gồm công thay, không thêm chi phí khác. Không bảo hành : Bể mực , rơi rớt , vô nước Bị can thiệp bởi bên thứ 3

¥5,500¥6,500 Lựa chọn các tùy chọn