-17% Thay camera sau iPhone 11Pro
Thay camera sau iPhone 11Pro
Một số dấu hiệu cho thấy bạn sẽ cần thay camera sau iPhone 11Pro ngay:
 • Ứng dụng camera khi khởi động chỉ hiện màu đen hoặc trên màn hình xuất hiện các vết mờ, đốm đen, đốm vàng, chấm đen trên ảnh, không bắt được nét.
 • Camera sau không hoạt động, không thể khởi động ứng dụng camera
 • Camera sau bị sai màu, ảnh chụp bị mờ, không sắc nét
 • Camera bị hư hỏng phần cứng nhưng đứt cáp kết nối, lỗi xung đột không tương thích
¥10,000 Thêm vào giỏ hàng
-16% Thay camera sau iPhone 11
Thay camera sau iPhone 11
Một số dấu hiệu cho thấy bạn sẽ cần thay camera sau iPhone 11 ngay:
 • Ứng dụng camera khi khởi động chỉ hiện màu đen hoặc trên màn hình xuất hiện các vết mờ, đốm đen, đốm vàng, chấm đen trên ảnh, không bắt được nét.
 • Camera sau không hoạt động, không thể khởi động ứng dụng camera
 • Camera sau bị sai màu, ảnh chụp bị mờ, không sắc nét
 • Camera bị hư hỏng phần cứng nhưng đứt cáp kết nối, lỗi xung đột không tương thích
¥8,000 Thêm vào giỏ hàng
-16% Thay camera sau iPhone XsMax
Thay camera sau iPhone XsMax
Một số dấu hiệu cho thấy bạn sẽ cần thay camera sau iPhone XsMax ngay:
 • Ứng dụng camera khi khởi động chỉ hiện màu đen hoặc trên màn hình xuất hiện các vết mờ, đốm đen, đốm vàng, chấm đen trên ảnh, không bắt được nét.
 • Camera sau không hoạt động, không thể khởi động ứng dụng camera
 • Camera sau bị sai màu, ảnh chụp bị mờ, không sắc nét
 • Camera bị hư hỏng phần cứng nhưng đứt cáp kết nối, lỗi xung đột không tương thích
¥8,000 Thêm vào giỏ hàng
-14% Thay camera sau iPhone X/Xs
Thay camera sau iPhone X/Xs
Một số dấu hiệu cho thấy bạn sẽ cần thay camera sau iPhone X/Xs ngay:
 • Ứng dụng camera khi khởi động chỉ hiện màu đen hoặc trên màn hình xuất hiện các vết mờ, đốm đen, đốm vàng, chấm đen trên ảnh, không bắt được nét.
 • Camera sau không hoạt động, không thể khởi động ứng dụng camera
 • Camera sau bị sai màu, ảnh chụp bị mờ, không sắc nét
 • Camera bị hư hỏng phần cứng nhưng đứt cáp kết nối, lỗi xung đột không tương thích
¥6,000 Thêm vào giỏ hàng
-14% Thay camera sau iPhone Xr
Thay camera sau iPhone Xr
Một số dấu hiệu cho thấy bạn sẽ cần thay camera sau iPhone XR ngay:
 • Ứng dụng camera khi khởi động chỉ hiện màu đen hoặc trên màn hình xuất hiện các vết mờ, đốm đen, đốm vàng, chấm đen trên ảnh, không bắt được nét.
 • Camera sau không hoạt động, không thể khởi động ứng dụng camera
 • Camera sau bị sai màu, ảnh chụp bị mờ, không sắc nét
 • Camera bị hư hỏng phần cứng nhưng đứt cáp kết nối, lỗi xung đột không tương thích
¥6,000 Thêm vào giỏ hàng
-17% Thay camera sau iPhone 8Plus
Thay camera sau iPhone 8Plus
Một số dấu hiệu cho thấy bạn sẽ cần thay camera sau iPhone 8Plus ngay:
 • Ứng dụng camera khi khởi động chỉ hiện màu đen hoặc trên màn hình xuất hiện các vết mờ, đốm đen, đốm vàng, chấm đen trên ảnh, không bắt được nét.
 • Camera sau không hoạt động, không thể khởi động ứng dụng camera
 • Camera sau bị sai màu, ảnh chụp bị mờ, không sắc nét
 • Camera bị hư hỏng phần cứng nhưng đứt cáp kết nối, lỗi xung đột không tương thích
¥5,000 Thêm vào giỏ hàng
-20% Thay camera sau iPhone SE
Thay camera sau iPhone SE
Một số dấu hiệu cho thấy bạn sẽ cần thay camera sau iPhone SE ngay:
 • Ứng dụng camera khi khởi động chỉ hiện màu đen hoặc trên màn hình xuất hiện các vết mờ, đốm đen, đốm vàng, chấm đen trên ảnh, không bắt được nét.
 • Camera sau không hoạt động, không thể khởi động ứng dụng camera
 • Camera sau bị sai màu, ảnh chụp bị mờ, không sắc nét
 • Camera bị hư hỏng phần cứng nhưng đứt cáp kết nối, lỗi xung đột không tương thích
¥4,000 Thêm vào giỏ hàng
-20% Thay camera sau iPhone 8
Thay camera sau iPhone 8
Một số dấu hiệu cho thấy bạn sẽ cần thay camera sau iPhone 8 ngay:
 • Ứng dụng camera khi khởi động chỉ hiện màu đen hoặc trên màn hình xuất hiện các vết mờ, đốm đen, đốm vàng, chấm đen trên ảnh, không bắt được nét.
 • Camera sau không hoạt động, không thể khởi động ứng dụng camera
 • Camera sau bị sai màu, ảnh chụp bị mờ, không sắc nét
 • Camera bị hư hỏng phần cứng nhưng đứt cáp kết nối, lỗi xung đột không tương thích
¥4,000 Thêm vào giỏ hàng
-27% Thay camera sau iPhone 7Plus
Thay camera sau iPhone 7Plus
Một số dấu hiệu cho thấy bạn sẽ cần thay camera sau iPhone 7Plus ngay:
 • Ứng dụng camera khi khởi động chỉ hiện màu đen hoặc trên màn hình xuất hiện các vết mờ, đốm đen, đốm vàng, chấm đen trên ảnh, không bắt được nét.
 • Camera sau không hoạt động, không thể khởi động ứng dụng camera
 • Camera sau bị sai màu, ảnh chụp bị mờ, không sắc nét
 • Camera bị hư hỏng phần cứng nhưng đứt cáp kết nối, lỗi xung đột không tương thích
¥4,000 Thêm vào giỏ hàng
-25% Thay camera sau iPhone 7
Thay camera sau iPhone 7
Một số dấu hiệu cho thấy bạn sẽ cần thay camera sau iPhone 7 ngay:
 • Ứng dụng camera khi khởi động chỉ hiện màu đen hoặc trên màn hình xuất hiện các vết mờ, đốm đen, đốm vàng, chấm đen trên ảnh, không bắt được nét.
 • Camera sau không hoạt động, không thể khởi động ứng dụng camera
 • Camera sau bị sai màu, ảnh chụp bị mờ, không sắc nét
 • Camera bị hư hỏng phần cứng nhưng đứt cáp kết nối, lỗi xung đột không tương thích
¥3,000 Thêm vào giỏ hàng
-33% Thay camera sau iPhone 6s Plus
Thay camera sau iPhone 6s Plus

Thời gian bảo hành: 03 THÁNG. Thời gian sửa chữa: 1 GIỜ. Giá đã có công thợ, không thêm chi phí khác.

¥3,000 Thêm vào giỏ hàng
-38% Thay camera sau iPhone 6s
Thay camera sau iPhone 6s

Thời gian bảo hành: 03 THÁNG. Thời gian sửa chữa: 1 GIỜ. Giá đã có công thợ, không thêm chi phí khác.

¥2,500 Thêm vào giỏ hàng